ดาวน์โหลดเกียรติบัตร DigiFam Awards ปี ๓ (คลิก)

หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

เชิญชมการถ่ายทอดสดงานประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปี ๓ ในโครงการ Healthy Digital Family ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และทุนการศึกษา ๕๓๐,๐๐๐ บาท

งานแถลงข่าวการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก
DigiFam Awards ปีที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

ในหัวข้อ “สังคมติดลบ สยบด้วยพลังบวก” (Positive Callout Culture)

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับเหล่าฮีโร่ปราบภัยสังคม ที่คว้าตำแหน่งสุดยอดเกมเมอร์ใน “HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง”


แอปพลิเคชัน Family Quiz (iPad)

เล่นได้เฉพาะบนไอแพด iPad เท่านั้น!


ปฎิทินกิจกรรม

ร่วมไขปริศนาแห่งความท้าท้ายกับ “HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง” ได้แล้ววันนี้

“HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง” เป็นการแข่งขันเกมออนไลน์บนเว็บบราวเซอร์ ที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ เพื่อให้เยาวชนสามารถคิดวิเคราะห์และประมวลผลจนเกิดเป็นกระบวนการทางปัญญา อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้สามารถป้องกันตนเอง และครอบครัวจากอันตรายบนโลกออนไลน์ได้ โดยเปิดให้นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ ๑-๖ หรือเทียบเท่าของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ไม่จำกัดเพศ และอายุ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทำความผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย โดยได้รับการรับรองจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ เข้าร่วมประลองความท้าทายได้ตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ ประเภทบุคคล ผู้ชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาทและประเภทสถาบันการศึกษา ผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา ๗๐,๐๐๐ บาท สนใจลงทะเบียนและดูรายละเอียดการสมัคร รวมทั้งกติกาการแข่งขัน ทางเว็บไซต์ www.hdfcyberwiz.com หรือ Facebook Fanpage : HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริงมาร่วมไขปริศนาแห่งความท้าทาย เพื่อสร้างสังคมออนไลน์ที่มีคุณภาพ กับเกมออนไลน์ “HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง” 

เป้าประสงค์ Mission

  • ใช้สติ คือ รู้จักยั้งคิด พินิจ พิจารณา สามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
  • มีสไตล์ คือ รู้จักใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งในฐานะผู้เสพและผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  • ให้สตรอง คือ มีความรู้เท่าทัน สามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้ตนเอง ครอบครัวและสังคม เพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยที่อาจแฝงมากับสื่อดิจิทัล

เกี่ยวกับโครงการ


การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าไปสู่ยุคสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เยาวชนเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์

Highlight Video Clip

ภัยร้าย 4.0 ตอน CYBERBULLYING
ภัยร้าย 4.0 ตอน ภัยร้าย…ปลายนิ้ว
ภัยร้าย 4.0 ตอน ปีศาจไร้สาย

Highlight Programs

อาจารย์อชิรญา สุภาเดช

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน

ทิสานาฎ ศรศึก (นาว)

นักแสดง / นางแบบ

อาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา [PH.D.]

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Highlight Infographic

มือใหม่วัยเกษียณไม่เกรียนโซเชี่ยลนะจ๊ะ
7 ขั้นตอนสู่ครอบครัวดิจิทัล
10 ข้อควรระวังจากการใช้อินเทอร์เน็ต