ผลการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก และพิธีมอบรางวัล DigiFam Awards ครั้งที่ ๓

เชิญชมการถ่ายทอดสดงานประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปี ๓ ในโครงการ Healthy Digital Family ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และทุนการศึกษา ๕๓๐,๐๐๐ บาท

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร DigiFam Awards ปี ๓ (คลิก)

หรือสแกนคิวอาร์โค้ด


ประเภทคลิปวิดีโอ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

ด.ญ. ขวัญตระกูล รังกุพันธุ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ พร้อมประกาศนียบัตร และรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ด.ช. กษพล วรรัตน์โภคิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ได้รับประกาศนียบัตร และรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ทีม อบค. วัยใส ใส่ใจโซเชียล โรงเรียนบ้านคลองสระ

ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย

ทีม Bossy จากโรงเรียนกสิณธร เซนต์ปีเตอร์

และทีม DSRU Kids โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

ประเภทคลิปวิดีโอ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

รางวัลชนะเลิศ

ทีม CNR Team โรงเรียนชิโรรสวิทยาลัย

ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ พร้อมประกาศนียบัตร และรางวัล ๘๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ทีม Lazy Buddy โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ได้รับประกาศนียบัตร และรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ทีม Eight โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย

ทีม Unknown โรงเรียนปรินส์ รอแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

และทีม บ้ง สตูดิโอ จากโรงเรียนสตรีพัทลุง

ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

ประเภทคลิปวิดีโอ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ

ทีม Freedom for film มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ พร้อมประกาศนียบัตร และรางวัล ๘๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ทีม บรรจงทำ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

ได้รับประกาศนียบัตร และรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ทีม คุณชายถนัดซ้าย

ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย

ทีม หญ้าและต้นปาล์ม

และ ทีม Kgminus

ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

ประเภทอินโฟกราฟิก ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

รางวัลชนะเลิศ

ทีมมารีโปรดักชั่น โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี

ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ พร้อมประกาศนียบัตร และรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ทีม Excotics V.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

ได้รับประกาศนียบัตร และรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ทีม Keaeng Hor โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย

ทีม FAH FAR AWAY วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

และทีม Lord.ZoSoul วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

ประเภทอินโฟกราฟิก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ

ทีม Dhrinksleepless จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ พร้อมประกาศนียบัตร และรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ทีม Episode [EP] วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC)

ได้รับประกาศนียบัตร และรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ทีม วราพล สุริยา

ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย

ทีม นันทิกา หนูสม

และ ทีม Double P

ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

ทีมที่ได้รางวัล Popular Vote สื่อคลิปวิดีโอ

ทีมที่ได้รางวัล Popular Vote สื่อคลิปวิดีโอ

ได้แก่ ทีม S.P.T. Entertainment โรงเรียนสตรีพัทลุง

ได้คะแนนรวม ๔๒,๒๕๒ คะแนน จากยอดไลก์ ๕๐๑ ไลก์ ยอดวิว ๑๓,๒๘๗ ยอดแชร์ ๓๗๘ ครั้ง

ทีมที่ได้รางวัล Popular Vote สื่ออินโฟกราฟิก

ทีมที่ได้รางวัล Popular Vote สื่ออินโฟกราฟิก

ได้แก่ ทีม DT-MP Girl โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

ได้คะแนนทั้งสิ้น ๒๗๑,๙๑๙ คะแนน จากยอดไลก์ ๒๕๙ ครั้ง และยอดแชร์ ๕๔,๓๓๒ ครั้ง

ภาพบรรยากาศในงานประกาศผลการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ครั้งที่ ๓