ลงข่าวปลอมโทษหนักถึงติดคุก

กระทรวงยุติธรรม แจ้งเตือนเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงโทษของการสร้างและการเผยแพร่ข่าวปลอม ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ มาตรา ๑๔ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ การสร้างข่าวปลอมมีโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ส่งต่อข่าวปลอมโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลเท็จ ถือว่ามีความผิดเท่ากับผู้กระทำผิดข้างต้นและมีอัตราโทษเช่นเดียวกัน หากข้อมูลนั้นทำให้บุคคล องค์กร หน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือถูกดูหมิ่นเกลียดชังยังอาจจะได้รับโทษในความผิดฐานหมิ่นประมาท มีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒ หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ได้แบ่งข่าวปลอมออกเป็น ๗ ประเภท คือ

  1. ข่าวเสียดสีหรือล้อเลียน (Satire/Parody)
  2. ข่าวที่เชื่อมโยงมั่วๆ (False Connection)
  3. ข่าวที่ทำให้เข้าใจผิด (Misleading Content)
  4. ข่าวที่อยู่ผิดที่ผิดทาง ผิดบริบท (False Context)
  5. การอ้างแหล่งที่มามั่ว (Imposter Content)
  6. การตัดต่อ ดัดแปลง เพื่อการลวงผู้รับสาร (Manipulated Content)
  7. ข่าวปลอม ๑๐๐% (Fabricated Content)

ที่มาของข้อมูล: เฟซบุ๊กเพจ “กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand” https://www.facebook.com/…/a.1930372349…/451617769057702

#DigiFamAwards #DigiFamAwards๒ #เสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง #healthydigitalfamily #ResetMindset #เข้าใจใช้เป็นเห็นรอบ #ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์