ติดต่อเรา

ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร

เลขที่ 906 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210


สำนักงาน

ชั้น3 อาคารบริหาร กสท.โทรคมนาคม 2 (ตึกเก่า)
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ

  • โทรศัพท์ : 0 2576 6000 ต่อ 8201