ผลการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก และพิธีมอบรางวัล DIGIFAM AWARDS ครั้งที่ ๒

ประเภทอินโฟกราฟิก ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า

รางวัลชนะเลิศ

ทีม EXOTICS วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ พร้อมประกาศนียบัตร และรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ทีม NEKOPUNCH วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

ได้รับประกาศนียบัตร และรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ทีม คาวบอยวู้ดดี้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย

ทีม EPISODE (EP) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
และทีม CU NEXT GEN จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

ประเภทอินโฟกราฟิก ระดับประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ

ทีม DOUBLE P

ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ พร้อมประกาศนียบัตร และรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

คุณนันทิกา หนูสม

ได้รับประกาศนียบัตร และรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ทีม CHONLATIT

ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย

ทีม ALISA
และ น.ส.อาภา เอกวานิช

ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

ประเภทคลิปวิดีโอ ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

รางวัลชนะเลิศ

ทีมชิโนรส โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ พร้อมประกาศนียบัตร และรางวัล ๘๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ทีมมารีโปรดักชั่น โรงเรียนมารีวิทยา

ได้รับประกาศนียบัตร และรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ทีม มิดมี่โปรดักชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย

ทีม NINETY NICE โรงเรียนสารคามพิทยาคม
และทีม SJ PRODUCTION โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

ประเภทคลิปวิดีโอ ระดับประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ

ทีม FILM SPACE

ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ พร้อมประกาศนียบัตร และรางวัล ๘๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ทีม TIME CODE CREATION

ได้รับประกาศนียบัตร และรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ทีมราหูฟิล์ม

ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย

คุณสุรศักดิ์ คำท้าว
และ ทีมนาร์วาลสายรุ้ง

ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

รางวัล POPULAR VOTE

นอกจากนี้ยังมีรางวัล Popular Vote ของแต่ละประเภท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สื่อออนไลน์ร่วมกันลงคะแนน โดยสื่ออินโฟกราฟิกลงคะแนนผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ DigiFam Awards คิดคะแนนจากการกดไลก์ ๑ คะแนน และกดแชร์ ๕ คะแนน

ทีมที่ได้รางวัลสื่ออินโฟกราฟิก Popular Vote

ได้แก่ ทีม DT-CMAI จากโรงเรียนดอยเต่าพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

ได้คะแนนทั้งสิ้น ๒๐๖,๑๑๕ คะแนน จากยอดไลก์ ๑๓๐ ครั้ง และยอดแชร์ ๔๑,๑๙๗ ครั้ง

สื่อคลิปวิดีโอ เปิดให้ลงคะแนนทางช่องยูทิวบ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คิดคะแนนจากการกดไลก์ ๑ คะแนน วิวละ ๒ คะแนน และแชร์ละ ๕ คะแนน

ทีมที่ได้รางวัลสื่อคลิปวิดีโอ Popular Vote

ได้แก่ ทีม STSS จากโรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

ได้คะแนนรวม ๒๑,๓๗๙ คะแนน จากยอดไลก์ ๖๙๙ ไลก์ ยอดวิว ๙,๓๗๐ ยอดแชร์ ๓๘๘ ครั้ง

ภาพบรรยากาศในงานประกาศผลการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ครั้งที่ ๒