ผลการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก และพิธีมอบรางวัล DigiFam Awards ครั้งที่ ๒

ผลการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก และพิธีมอบรางวัล DigiFam Awards ครั้งที่ ๒

ประเภทอินโฟกราฟิก ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า

ประเภทอินโฟกราฟิก ระดับประชาชนทั่วไป

ประเภทคลิปวิดีโอ ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

ประเภทคลิปวิดีโอ ระดับประชาชนทั่วไป

รางวัล Popular Vote

นอกจากนี้ยังมีรางวัล Popular Vote ของแต่ละประเภท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สื่อออนไลน์ร่วมกันลงคะแนน โดยสื่ออินโฟกราฟิกลงคะแนนผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ DigiFam Awards คิดคะแนนจากการกดไลก์ ๑ คะแนน และกดแชร์ ๕ คะแนน

สื่อคลิปวิดีโอ เปิดให้ลงคะแนนทางช่องยูทิวบ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คิดคะแนนจากการกดไลก์ ๑ คะแนน วิวละ ๒ คะแนน และแชร์ละ ๕ คะแนน

ภาพบรรยากาศในงานประกาศผลการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ครั้งที่ ๒

  • ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร :
    เลขที่ 906 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  • สำนักงาน :
    ชั้น3 อาคารบริหาร กสท.โทรคมนาคม 2 (ตึกเก่า) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ
  • โทรศัพท์ : 0 2576 6000 ต่อ 8201