ประมวลภาพกิจกรรม

งานแถลงข่าวกิจกรรม DigiFam Awards
งานครั้งที่ 1 เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
Project Image
งานครั้งที่ 2 เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
Project Image
งานครั้งที่ 3 เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
Project Image
งานครั้งที่ 4 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ZPELL