HDF CYBER WIZ เกมล่า ท้า จริง หาฮีโร่ปราบภัยสังคมออนไลน์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับเหล่าฮีโร่ปราบภัยสังคม ที่คว้าตำแหน่งสุดยอดเกมเมอร์ใน “HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง”

ประเภทสถาบันการศึกษา

  • รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

ประเภทบุคคล

  • รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ณัฐนนท์ ประสมศรี
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายภัทรพล ภัทรพุทธิกุล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ น.ส.ณัฐนิชา ชาตะเมธีวงศ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ด.ช.ธนาธิป นินทจิตร

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และหวังว่าทุกท่านจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมดิจิทัลที่แข็งแรงให้แก่ประเทศต่อไป


How to Share With Just Friends

HDF CYBER WIZ เกมล่า ท้า จริง

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันเกมออนไลน์
“HDF CYBER WIZ เกมล่า ท้า จริง”

บันทึกความสำเร็จของโครงการการแข่งขันเกมออนไลน์ “HDF CYBER WIZ เกมล่า ท้า จริง” ภายใต้โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ปีที่ ๒


“HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง” เป็นกิจกรรมแข่งขันเกมออนไลน์บนเว็บบราวเซอร์ ภายใต้โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ปีที่ ๒ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชิงทุนการศึกษากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร โดยเปิดให้นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ ๑-๖ หรือเทียบเท่าของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเข้าร่วมประลองความท้าทายในการแข่งขันช่วงระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

สำหรับเกมออนไลน์เป็นกิจกรรมที่เข้าถึงเยาวชนยุคปัจจุบัน จึงเป็นช่องทางสำคัญที่จะกระตุ้นให้เยาวชนมีสำนึกที่ดี เรียนรู้ และใช้สาระประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์จากสื่อดิจิทัล โดย “HDF CYBER WIZ เกมล่า ท้า จริง” ออกแบบมาให้ผู้เข้าชิงชัยต้องฝ่าด่านต่างๆ ที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ และต้องคิด วิเคราะห์ ใช้วิจารณญาณ และสติปัญญานำทางไปสู่การแก้ปัญหา จนมีชัยชนะเหนือกับดักกลลวงในเกม เพื่อปกป้องตัวเอง และครอบครัวอีกด้วย

การแข่งขันเกมออนไลน์ “HDF CYBER WIZ เกมล่า ท้า จริง” แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ ประเภทบุคคล ผู้ชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท และประเภทสถาบันการศึกษา ผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา ๗๐,๐๐๐ บาท สนใจลงทะเบียนและติดตามรายละเอียดการสมัคร รวมทั้งกติกาการแข่งขัน บนเว็บไซต์ www.hdfcyberwiz.com หรือ Facebook Fanpage : HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง